Month: ינואר 2019

מוגוס. א

אחר שנתיים של מלחמות, הגעתי אליכם דרך אחד האחים שלי, שלא יכל לראות אותי במצב בו הייתי(!) מהיום הראשון שבו הנחתי את המסמכים על שולחנכם, הרגשתי הקלה ובטחון מסויים. לאחר כ מס’ ימים הוצאתם אותי מתסבוכת בבית משפט השלום בבאר שבע, שעלולה הייתה להסתיים רע ולא לטובתי, הייתי באולם בית המשפט פחות מ7 דק’ ומשם […]

עו”ד יונתן דוד

שותף מייסד

עו”ד אפרים לוזון

שותף מייסד

יפוי כח מתמשך

“הדרך שלכם היום להבטיח את השקט הנפשי של מחר…” משרדנו מציע שירות חדש! יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. ההליך מחליף את הצורך למנות עבורנו או עבור הורינו אפוטרופסים לגוף ולרכוש, כאשר בעבר, מינוי […]

חבות במזונות קטינים לאור ההלכה החדשה

על מי מבני הזוג מוטלת החובה לשלם את מזונות הקטינים והאם ישנה משמעות לחלוקת המשמורת בין בני הזוג לעניין תשלום המזונות? החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959 קובע כי :(א) “אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה”. מכאן, שכאשר מדובר בבני זוג יהודים, הדין החל […]

עו”ד אורון שלום

שותף

עו”ד לירון סעד

שותף